Hur tillverkas vermikulit?

Vermikulit framställs ur en glimmerliknande bergart och tillhör silikatgruppen av mineraler. Silikater är den största mineralgruppen i världen och de flesta bergarter består till 95 procent av silikater. Den kemiska beteckningen är (Mg0,5,Ca0,5,Na,K)0,7(Mg,Fe,Al)3[(OH)2|(Al,Si)2Si2O10]·4H2O

Vermikulit (eng. vermiculite) har förmågan att expandera till många tider dess original- volym (upp till 30ggr). Detta sker vid upphettning och denna egenskap och process kallas exfoliation. Vermikulit bryts mestadels i källbrott från Ryssland, Sydafrika, Brasilien, Kina och USA.
Vermikulit separeras sedan i olika fraktioner och säljs till olika ändamål eller pressa ihop till skivmaterial. Vermikulitens granulat är icke-brännbar, är olösliga i vatten och alla organiska lösningsmedel.

Submit to StumbleUpon